KONSULTOINTI

Aliner Oy / IRP Nordic on oululainen yrityskonsultaatioon ja moottoriurheilun uusiin innovaatioihin keskittynyt yritys. Meille tärkeintä on, että asiakkaamme menestyvät ja ovat tyytyväisiä palveluihimme / tuotteisiimme.

Tarjoamme räätälöityjä konsulttipalveluita yrityksille ja yhteisöille

Vuokraamme yrityksemme omien asiantuntioiden osaamista asiakasyrityksille.

Konsulttimme tekevät ennalta sovitut työtehtävät sovitussa aikataulussa.

Työn voimme tehdä asiakkaan toimitiloissa tai etänä.

Konsulttimme tekevät työt teidän nimissä ja laskutamme tehdyistä työstä etukäteen sovitun hinnaston mukaisesti.

LIIKKEENJOHTO

Autamme yritystäsi optimoimaan toimintoja ja viemään läpi strategisia muutoksia, jotka näkyvät yrityksen tuloksessa.

 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
 • Kustannustehokkuuden parantaminen
 • Hallituksen jäsenten rekrytointi ja koulutus
 • Hallituksen työskentelyn tehostaminen
 • Hallituksen ja johdon yhteistyön parantaminen
 • Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteutus
 • Yrityksen omistusjärjestelyjen suunnittelu
 • Tuottavuusongelmien ratkaiseminen
MYYNTI

Haluamme auttaa asiakasyrityksiämme menestymään tarjoamalla asiantuntevaa ja yrityksille räätälöityjä myyntipalveluita.

Voimme auttaa:

 • Kirkastamaan myyntitavoitteesi, luomaan tehokkaan strategian niiden saavuttamiseksi ja auttaa kasvattamaan liikevaihtoa.
 • Määrittelemme myynnin eri vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät.

Myynnin ulkoistaminen:

 • Voimme ottaa vastuun koko myyntiprosessista tai osasta sitä.
 • Meillä on kokenut ja asiantunteva myyntitiimi, joka tuntee markkinat ja kilpailijat.
 • Varmistamme, että myyntiprosessi on tehokas ja tuloksellinen.
 • Ulkoistamalla yrityksen myynnin ja vapautatte resursseja muihin tehtäviin.

Palkkiot:

 • Palkkio myynnistä on provisioperusteinen.
 • Maksatte vain toteutuneista kaupoista.
HR JA REKRYTOINTI

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Me autamme teitä löytämään juuri oikeat henkilöt avoinna oleviin työtehtäviin ja autamme teitä pitämään huolta työntekijöistä sekä olemme tukena kaikissa työsuhteen vaiheissa.

Rekrytoinnissa voimme auttaa:

 • Määrittelemään tehtävän vaatimukset ja löytämään parhaat ehdokkaat avoimiin työtehtäviin.
 • Suunnittelemaan ja toteutamaan haastattelut sekä valitsemaan sopivimmat ehdokkaat.
 • Tekemään taustaselvitykset ehdokkaista varmistaaksemme, että he ovat sopivia tehtävään.

Henkilöstöhallinnossa voimme auttaa:

 • Parantamaan työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista työhön.
 • Tehostamaan työprosesseja ja parantamaan työtehoa.
 • Kehittämään perehdytysprosessia.
 • Sopimus- ja todistuspohjien tekemisessä
 • Tarjota tukea ja neuvontaa esihenkilöille vaikeissa työsuhdetilanteissa.
 • Laatimaan perehdytysoppaan, joka sisältää kaikki tärkeät tiedot yrityksestä ja työtehtävistä.
PALKANLASKENTA JA TYÖSUHDEASIAT

Meillä on vuosien kokemus ja osaaminen palkanlaskennasta ja työsuhdeasioiden hoitamisesta. Voimme hoitaa yrityksen palkanlaskennan ja työsuhdeasiat tehokkaasti ja oikeaoppisesti. Meiltä saa tukea ja neuvontaa työsuhteen joka vaiheeseen.

Voimme auttaa:

 • Laskemaan palkat ja tulkitsemaan työehtosopimuksia
 • Tekemään palkkalaskelmat ja tulorekisteri ilmoitukset
 • Hoitamaan palkanlaskentaan liittyvät viranomaisasiat
 • Työsopimusten ja -todistusten laatimisessa ja tulkinnassa.
 • Laatimaan työaikaseurannan ja lomatoiveiden käsittelyn prosessin.